ŠKODA modeli na leasing

ŠKODA leasing

U AutoZubaku možete kupiti novo ŠKODA vozilo na financijski ili operativni leasing, bilo da ste fizička ili pravna osoba. U nastavku donosimo više detalja o načinima financiranja.

leasing-skoda

Više o ŠKODA financijskom leasingu

Osnovni smisao financijskog leasinga JE stjecanje vlasništva, a pravno vlasništvo nad objektom leasinga prenosi se podmirenjem zadnje rate i svih obveza po ugovoru.

Vozilo na financijski leasing mogu kupiti i fizičke i pravne osobe.

Učešće je jednokratna uplata kojom se umanjuje mjesečni leasing obrok. Kao učešće može poslužiti i vaše rabljeno vozilo (staro za novo). Vozilo je moguće kupiti i bez učešća ako su ispunjeni uvjeti (kreditna sposobnost kupca ili bonitet u slučaju pravne osobe).

ŠKODA financijski leasing s uvećanom zadnjom ratom

Financijski leasing s uvećanom zadnjom ratom razlikuje se od običnog financijskom leasinga u tome što visinu mjesečne rate određuju visina učešća i uvećana zadnja rata na kraju ugovora. Zadnja rata ne smije biti veća od očekivane tržišne vrijednosti vozila na kraju ugovora. Osnovna je prednost da se mjesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora.

Više o ŠKODA operativnom leasingu

Operativni leasing je u svijetu najzastupljeniji model financiranja kupovine vozila, pogotovo za pravne osobe. Pogodan je za korisnike koji ne planiraju raditi puno kilometara godišnje.

Osnovni smisao operativnog leasinga NIJE stjecanje vlasništva, već korištenje vozila u njegovom najboljem vijeku trajanja. Po isteku ugovora, korisnik NE POSTAJE vlasnik vozila, već ga može zamijeniti za novo vozilo (uz potpisivanje novog ugovora) ili ga otkupiti po tržišnoj vrijednosti od posrednika.

Vozilo na operativni leasing mogu kupiti i fizičke i pravne osobe.

Akontacija, tj. predujam, je jednokratna uplata kojom se umanjuje mjesečni leasing obrok. Kao akontacija može poslužiti i vaše rabljeno vozilo (staro za novo). Vozilo je moguće kupiti i bez akontacije ili predujma.

ŠKODA operativni leasing - Osnovni pojmovi

Rok financiranja

Operativni leasing se najčešće ugovara na razdoblje od 36 do 60 mjeseci, a u iznimnim situacijama moguća su odstupanja. Rok financiranja utječe na ostatak vrijednosti auta.

Godišnja kilometraža

Procjena godišnje kilometraže. U slučaju prekoračenja, obračunat će se naknada za više prijeđenih kilometara od ugovorenih. Prijeđena kilometraža utječe na ostatak vrijednosti auta.

Predujam naknade (akontacija)

Predujam naknade za mjesečne obroke je jednokratna uplata (na početku leasinga) kojom se umanjuje mjesečni leasing obrok. Neke leasing kuće ne prakticiraju akontaciju, uz uvjet da fizička ili pravna osoba ispunjava uvjete (kreditna sposobnost kupca ili bonitet u slučaju pravne osobe).

Ostatak vrijednosti

Ostatak vrijednosti označava koliko vozilo vrijedi nakon isteka leasinga, a ovisi o roku trajanja i prijeđenoj kilometraži (što su kraći rok financiranja i godišnja kilometraža, to je ostatak vrijednosti veći). Po isteku operativnog leasinga, kupac NE može otkupiti vozilo u visini ostatka vrijednosti, nego po tržišnoj vrijednosti od posrednika.

Leasing obrok

Leasing obrok plaća se na iznos cijene vozila umanjenoj za ostatak vrijednosti te iznos akontacije (ako je ugovoreno). Na mjesečni leasing obrok obračunava se ugovorena kamata.

Mogućnosti po isteku ugovora o operativnom leasingu

Nakon isteka ugovora, (1) vozilo će otkupiti neka treća pravna ili fizička osoba; (2) korisnik leasinga vraća korišteno vozilo i uzima novo, opet na leasing; (3) korisnik leasinga vraća korišteno vozilo i ne nastavlja daljnje financiranje.

Usporedba s operativnim leasingom

Financijski leasing Operativni leasing
Osnovni smisao financijskog leasinga JE stjecanje vlasništva Osnovni smisao operativnog leasinga NIJE stjecanje vlasništva, već korištenje (najam)
Omogućuje da nakon isteka ugovora postanete vlasnikom objekta leasinga Omogućuje korištenje objekta leasinga i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora
Davatelj leasinga je pravni vlasnik objekta leasinga, a ekonomski vlasnik je primatelj leasinga Davatelj leasinga pravni je i ekonomski vlasnik objekta leasinga
Trajanje 12-84 mjeseca Trajanje 36-60 mjeseci
Objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga Objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama davatelja leasinga
Primatelj leasinga evidentira i obračunava amortizaciju i kamatu kao troškove poslovanja PDV se plaća mjesečno uz leasing obrok
Primatelj leasinga uplatom posljednje leasing rate postaje vlasnik objekta leasinga Primatelj leasinga uplatom posljednje leasing rate NE postaje vlasnik objekta leasinga, već davatelj leasinga ili treća pravna ili fizička osoba

Naši partneri

Surađujemo sa sljedećim leasing kućama kako bismo vam ponudili najpovoljniju opciju prilagođenu upravo vama.

agram_leasing
porsche_leasing
unicredit_leasing

Kontakt

Uvjeti financiranja iznimno su povoljni i konkurentni te prilagođeni pojedincima. Težimo tome da, s obzirom na želje i potrebe pojedinaca, uvijek nađemo pravo rješenje. Za detaljne informacije i ponudu financiranja obratite nam se s povjerenjem na kontakt-centar@autozubak.hr, pozivom na 0800 5432 ili u jednom od naših AutoZubak salona.