Opći uvjeti poslovanja

 

 

Informacije o trgovačkom društvu

ZUBAK GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za popravak, održavanje i trgovinu Automobilima, Zagrebačka 117, 10 410 Velika Gorica, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: ZUBAK GRUPA), Tvrtka je upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
matični broj: 080010340, OIB: 39135989747. Iznos temeljnoga kapitala društva iznosi 42.561.480,00 EUR i uplaćen je u cijelosti. Predsjednik Uprave društva: Ivan Zubak, zastupa Društvo zajedno s jednim članom Uprave. Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. 2340009-1100108431, HR8823400091100108431.

Adresa elektroničke pošte

Info telefon

Tel. broj: 01/0800 5002 (besplatan telefon).

Radno vrijeme kontaktnog centra je radnim danom od 8:00 do 19:00 sati. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Primjena općih uvjeta poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za procese proizvoda i/ili usluga ZUBAK GRUPA d.o.o. putem Internet stranice https://www.autozubak.hr

Korištenjem ove „Internetske stranice“ posjetitelj se slaže s općim uvjetima poslovanja te potvrđuje da je poslovno sposoban za sklapanjem obvezujućih ugovora i da je stariji od 18 godina. Posjetitelj koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se odgovarajuće po istima postupiti. Podatke prikupljene putem internetskih obrazaca i pri rezervaciji koristiti će se samo u svrhu poslovanja tvrtke ZUBAK GRUPA.

Tvrtka ZUBAK GRUPA zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Korištenjem „Internetske stranice“ i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i podrazumijeva se da posjetitelj prihvaća izmjene, te stoga preporučamo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj „Internet stranici“ (Općim uvjetima poslovanja). U predmetnim općim uvjetima poslovanja pod pojmom posjetitelj misli se na istu osobu.

Uvjeti korištenja materijala

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke ZUBAK GRUPA. Posjetitelji/korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava i/ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

Posjetitelj je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka ZUBAK GRUPA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije (mrežne/ih stranica) zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki AUTOZUBAK ili je ustupljeno tvrtki ZUBAK GRUPA, a u vlasništvu je trećih osoba. ZUBAK GRUPA također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke ZUBAK GRUPA ili u vlasništvu trećih osoba, a ZUBAK GRUPA je nositelj licence i/ili prava na korištenje. Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim „Internet stranicama“ su vlasništvo tvrtke ZUBAK GRUPA, te nije moguće korištenje istih (istog materijala) bez pisanog odobrenja tvrtke ZUBAK GRUPA. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. ZUBAK GRUPA ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim internet stranicama.

Odabir proizvoda/postupak rezervacije proizvoda (novog motornog vozila)

Odredbe naznačene u predmetnom poglavlju odnose se na objašnjavanje olakšavanja procesa potencijalne kupnje oglašavanih proizvoda, s tim da se proces kupoprodaje oglašavanih proizvoda obavlja isključivo u poslovnim prostorijama ZUBAK GRUPA, a ne putem ove „Internet stranice“, odnosno putem ugovora na daljinu i/ili ugovora izvan poslovnih prostorija. Predmetna „Internetska stranica“ predstavlja samo oglasni prostor, koji omogućava posjetitelju da na njegov zahtjev isti zaprimi informativnu ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja) i/ili da izvrši vremensko ograničenu rezervaciju odabranog proizvoda (rezervaciju u trajanju od 2 radna dana, a za vrijeme kojeg razdoblja ZUBAK GRUPA neće prodati odabrani i rezervirani proizvod nekoj trećoj osobi), te da za tako rezervirani proizvod zaprimi informativnu ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja).

Postupak zaprimanja informativne ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja) započinje odabirom željenog proizvoda (motornog vozila) od strane posjetitelja, na način kako je to nastavno opisano:

 • Klik na polje „Zatraži informativnu ponudu“;
 • Na posjetiteljevu email adresu (koju je posjetitelj naznačio u postupku) dolazi od strane ZUBAK GRUPA (ukoliko tvrtka ZUBAK GRUPA prihvati poziv za dostavljanjem ponude odaslan od strane posjetitelja (kupca)) u roku od najdulje dva radna dana informativna ponuda za odabrani proizvod.
 • Posjetitelj će biti kontaktiran od strane djelatnika ZUBAK GRUPA (putem e-maila i/ili telefonskim pozivom) u svrhu organiziranja sastanka u poslovnici ZUBAK GRUPA, a sve u cilju započinjanja postupka kupoprodaje odabranog proizvoda, odnosno u svrhu započinjanja postupka pregovaranja kupoprodaje odabranog proizvoda.

Postupak vremenski ograničene rezervacije odabranog proizvoda, te da se za tako rezervirani proizvod zaprimi informativna ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja), započinje odabirom željenog proizvoda (motornog vozila) od strane posjetitelja. Proizvod se smatra rezerviranim kada posjetitelj: obavi cijeli proces rezervacije te sa svojim podacima ispuni sva naznačena polja potrebna za rezervaciju proizvoda i izvrši postupak predautorizacije iznosa potrebnog za rezervaciju proizvoda.

Postupak rezervacije podrazumijeva slijedeće radnje:

 • Klik na proizvod, kojom radnjom posjetitelj dolazi do detalja o proizvodu i naznačuje željeni proizvod.
 • Klik na polje „Rezerviraj proizvod“, kojom radnjom se posjetitelju otvaraju polja koja isti treba ispuniti (polja za unos traženih podataka).
 • Upis osobnih podataka posjetitelja u za to predviđena mjesta, te nakon navedenog posjetitelj treba kliknuti na polje – „Rezerviraj“. Nakon toga posjetitelja se preusmjerava na sigurnu stranicu za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posrednika u online naplati  MONRI PAYMENTS d.o.o., OIB: 82551932122, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269F.
 • Na stranici za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posjetitelj upisuje podatake s kreditne kartice i podataka o vlasniku kreditne kartice, te klikom na polje „Plati“ provodi predautorizaciju sredstava na kreditnoj kartici u iznosu od 398,17 eura. Postupak predautiorizacije prethodno naznačenog iznosa moguće je provesti sljedećim karticama: Visa, Mastercard®, Maestro®, American Express® i Diners.
 • Potpunim unošenjem zahtijevanih podataka i predautorizacijom iznosa potrebnog za rezervaciju posjetitelj je uputio prema tvrtki ZUBAK GRUPA zahtjev za dostavljanjem informativne ponude za kupnjom proizvoda kojeg je u prethodno opisanom postupku naznačio kao proizvod za kojeg zahtjeva dostavljanje ponude.

Nakon što je posjetiteljeva rezervacija zaprimljena, te pod uvjetom da je unos posjetiteljevih podataka potpun i predautorizacija iznosa provedena, na posjetiteljevu email adresu (koju je posjetitelj naznačio u postupku rezervacije) dolazi od straneMONRI PAYMENTS d.o.o., OIB: 82551932122, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269F potvrda o uspješnoj predautorizaciji, te (ukoliko tvrtka ZUBAK GRUPA prihvati poziv za dostavljanjem informativne ponude odaslan od strane posjetitelja (kupca)) u roku od najdulje dva radna dana informativna ponuda od strane tvrtke ZUBAK GRUPA. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji odabranog i rezerviranog proizvoda iznos predautorizacije neće se uračunavati u ukupnu kupoprodajnu cijenu jer se iznos predautorizacije vraća/oslobađa posjetitelju. Iznos predautorizacije vraća/oslobađa se posjetitelju i u slučaju da isti ne želi sklopiti ugovor o kupoprodaji odabranog i rezerviranog motornog proizvoda, te u svakom drugom slučaju se posjetitelju vraća/oslobađa iznos predautorizacije, sve to u roku od najkasnije 15 dana od dana isteka rezervacijskog razdoblja.

Odabir proizvoda/postupak rezervacije proizvoda (rabljenog motornog vozila)

Odredbe naznačene u predmetnom poglavlju odnose se na objašnjavanje olakšavanja procesa potencijalne kupnje oglašavanih proizvoda, s tim da se proces kupoprodaje oglašavanih proizvoda obavlja isključivo u poslovnim prostorijama ZUBAK GRUPA, a ne putem ove „Internet stranice“, odnosno putem ugovora na daljinu i/ili ugovora izvan poslovnih prostorija. Predmetna „Internetska stranica“ predstavlja samo oglasni prostor, koji omogućava posjetitelju da na njegov zahtjev isti zaprimi informativnu ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja) i/ili da izvrši vremensko ograničenu rezervaciju odabranog proizvoda (rezervaciju u trajanju od 3 radna dana, a za vrijeme kojeg razdoblja ZUBAK GRUPA neće prodati odabrani i rezervirani proizvod nekoj trećoj osobi), te da za tako rezervirani proizvod zaprimi informativnu ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja).

 

Postupak zaprimanja informativne ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja) započinje odabirom željenog proizvoda (motornog vozila) od strane posjetitelja, na način kako je to nastavno opisano:

 • Klik na polje „Zatraži informativnu ponudu“;
 • Na posjetiteljevu email adresu (koju je posjetitelj naznačio u postupku) dolazi od strane ZUBAK GRUPA (ukoliko tvrtka ZUBAK GRUPA prihvati poziv za dostavljanjem ponude odaslan od strane posjetitelja (kupca)) u roku od najdulje dva radna dana informativna ponuda za odabrani proizvod.
 • Posjetitelj će biti kontaktiran od strane djelatnika ZUBAK GRUPA (putem e-maila i/ili telefonskim pozivom) u svrhu organiziranja sastanka u poslovnici ZUBAK GRUPA, a sve u cilju započinjanja postupka kupoprodaje odabranog proizvoda, odnosno u svrhu započinjanja postupka pregovaranja kupoprodaje odabranog proizvoda.

Postupak vremensko ograničene rezervacije odabranog proizvoda, te da se za tako rezervirani proizvod zaprimi informativna ponudu za potencijalnu buduću kupnju odabranog proizvoda (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja), započinje odabirom željenog proizvoda (motornog vozila) od strane posjetitelja. Proizvod se smatra rezerviranim kada posjetitelj: obavi cijeli proces rezervacije te sa svojim podatcima ispuni sva naznačena polja potrebna za rezervaciju proizvoda i izvrši postupak predautorizacije iznosa potrebnog za rezervaciju proizvoda.

Postupak rezervacije podrazumijeva slijedeće radnje:

 • Klik na proizvod, kojom radnjom posjetitelj dolazi do detalja o proizvodu i naznačuje željeni proizvod.
 • Klik na polje „Rezerviraj proizvod“, kojom radnjom se posjetitelju otvaraju polja koja isti treba ispuniti (polja za unos traženih podataka).
 • Upis osobnih podataka posjetitelja u za to predviđena mjesta, te nakon navedenog posjetitelj treba kliknuti na polje – „Rezerviraj“. Nakon toga posjetitelja se preusmjerava na sigurnu stranicu za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posrednika u online naplati MONRI PAYMENTS d.o.o., OIB: 82551932122, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269F.
 • Na stranici za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posjetitelj upisuje podatake s kreditne kartice i podataka o vlasniku kreditne kartice, te klikom na polje „Plati“ provodi predautorizaciju sredstava na kreditnoj kartici u iznosu od 46,32 eura. Postupak predautiorizacije prethodno naznačenog iznosa moguće je provesti sljedećim karticama: Visa, Mastercard®, Maestro®, American Express® i Diners.
 • Potpunim unošenjem zahtijevanih podataka i predautorizacijom iznosa potrebnog za rezervaciju posjetitelj je uputio prema tvrtki ZUBAK GRUPA zahtjev za dostavljanjem informativne ponude za kupnjom proizvoda kojeg je u prethodno opisanom postupku naznačio kao proizvod za kojeg zahtjeva dostavljanje ponude.

Nakon što je posjetiteljeva rezervacija zaprimljena, te pod uvjetom da je unos posjetiteljevih podataka potpun i predautorizacija iznosa provedena, na posjetiteljevu email adresu (koju je posjetitelj naznačio u postupku rezervacije) dolazi od strane MONRI PAYMENTS d.o.o., OIB: 82551932122, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269F potvrda o uspješnoj predautorizaciji, te (ukoliko tvrtka ZUBAK GRUPA prihvati poziv za dostavljanjem informativne ponude odaslan od strane posjetitelja (kupca)) u roku od najdulje dva radna dana informativna ponuda od strane tvrtke ZUBAK GRUPA. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji odabranog i rezerviranog proizvoda iznos predautorizacije neće se uračunavati u ukupnu kupoprodajnu cijenu jer se iznos predautorizacije vraća/oslobađa posjetitelju. Iznos predautorizacije vraća/oslobađa se posjetitelju i u slučaju da isti ne želi sklopiti ugovor o kupoprodaji odabranog i rezerviranog motornog proizvoda, te u svakom drugom slučaju se posjetitelju vraća/oslobađa iznos predautorizacije, sve to u roku od najkasnije 15 dana od dana isteka rezervacijskog razdoblja.

Odabir proizvoda/postupak rezervacije servisa

Odredbe naznačene u predmetnom poglavlju odnose se na objašnjavanje olakšavanja procesa ugovaranja potencijalnog budućeg servisa na motornom vozilu, s tim da se proces servisiranja motornog vozila ugovara i/ili obavlja isključivo u poslovnim prostorijama ZUBAK GRUPA, a ne putem ove „Internet stranice“, odnosno putem ugovora na daljinu i/ili ugovora izvan poslovnih prostorija. Predmetna „Internetska stranica“ predstavlja samo oglasni prostor, koji omogućava posjetitelju da na njegov zahtjev isti zaprimi informativnu ponudu za potencijalno buduće servisiranje motornog vozila (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja) i/ili da putem iste stranice zahtjeva informaciju o potencijalnom terminu servisiranja motornog vozila (naznaka i/ili informacija o potencijalnom terminu servisiranju motornog vozila je samo informativne naravi i nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja).

Postupak zaprimanja informativne ponudu za potencijalno i/ili buduće servisiranje motornog vozila (koja nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja) započinje odabirom i/ili unošenjem tehničkih podataka motornog vozila od strane posjetitelja, na način kako je to nastavno opisano:

 • Klik na polje „Zatraži informativnu ponudu“;
 • Unosom traženih podataka;
 • Na posjetiteljevu email adresu (koju je posjetitelj naznačio u postupku) dolazi od strane ZUBAK GRUPA (ukoliko tvrtka ZUBAK GRUPA prihvati poziv za dostavljanjem informativne ponude odaslan od strane posjetitelja (kupca)) u roku od najdulje dva radna dana informativna ponuda za odabrani proizvod.
 • Posjetitelj će biti kontaktiran od strane djelatnika ZUBAK GRUPA (putem e-maila i/ili telefonskim pozivom) u svrhu organiziranja sastanka u odabranoj (od strane posjetitelja) poslovnici ZUBAK GRUPA, a sve u cilju započinjanja postupka ugovaranja servisiranja motornog vozila, odnosno u svrhu započinjanja postupka pregovaranja servisiranja motornog vozila.

Postupak zaprimanja informacija o potencijalnom terminu servisiranja motornog vozila (naznaka i/ili informacija o potencijalnom terminu servisiranju motornog vozila je samo informativne naravi i nije obvezujuća za ZUBAK GRUPA i/ili posjetitelja) započinje odabirom i/ili unošenjem tehničkih podataka motornog vozila od strane posjetitelja, na način kako je to nastavno opisano:

 • Klik na polje „Zatraži informativni termin servisa“;
 • Unosom traženih podataka;
 • Posjetitelj će biti kontaktiran od strane djelatnika ZUBAK GRUPA (putem e-maila i/ili telefonskim pozivom) u svrhu organiziranja sastanka u odabranoj (od strane posjetitelja) poslovnici ZUBAK GRUPA, a sve u cilju započinjanja postupka ugovaranja servisiranja motornog vozila, odnosno u svrhu započinjanja postupka pregovaranja servisiranja motornog vozila.

Cijene

Sve cijene na našoj web-stranici su izražene u EUR-ima te sadržavaju PDV (porez na motorna vozila) i PPMV (poseban porez na motorna vozila) i vrijede za sve načine plaćanja. Sve cijene izražene na našoj web-stranici su informativnog karaktera, te postoji mogućnost da će se razlikovati od cijene koja će biti definirana u potencijalnoj ponudi i/ili ugovoru o kupoprodaji proizvoda i/ili ponudi i/ili ugovoru o izvršenju usluge.

Unatoč učestalom ažuriranju cijena postoji mogućnost pogreške i odstupanja od stvarne prodajne cijene.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Potrošač može uputiti pisani prigovor putem elektroničke pošte na: kontakt-centar@autozubak.hr , putem pošte na adresu: ZUBAK GRUPA d.o.o., Velika Gorica 117, 10 410 Velika Gorica s naznakom za AUTOZUBAK ili osobno u našim poslovnim prostorijama.

Na prigovor potrošača bit će odgovoreno u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo

Tvrtki ZUBAK GRUPA cilj je sve sporove rješavati mirnim putem.
Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.