Pogodnosti kupnje Audi vozila operativnim leasingom

Audi financiranje putem operativnog leasinga

16.09.2021

O Audi operativnom leasingu

Operativni leasing je u svijetu najzastupljeniji model financiranja kupovine vozila, pogotovo za pravne osobe.

Osnovni smisao operativnog leasinga NIJE stjecanje vlasništva, već korištenje vozila u njegovom najboljem vijeku trajanja. Vozilo na operativni leasing mogu kupiti i fizičke i pravne osobe. Vozilo je moguće kupiti bez akontacije ili predujma. Kao akontacija može poslužiti vaše rabljeno vozilo (staro za novo).

Operativni leasing je pogodan korisnicima koji ne planiraju raditi puno kilometara godišnje.

Audi operativni leasing - Osnovni pojmovi

Rok financiranja

Operativni leasing se najčešće ugovara na razdoblje od 36 do 60 mjeseci, a u iznimnim situacijama moguća su odstupanja. Rok financiranja utječe na ostatak vrijednosti auta.

Godišnja kilometraža

Procjena godišnje kilometraže. U slučaju prekoračenja, obračunat će se naknada za više prijeđenih kilometara od ugovorenih. Prijeđena kilometraža utječe na ostatak vrijednosti auta.

Predujam naknade (akontacija)

Predujam naknade za mjesečne obroke je jednokratna uplata (na početku leasinga) kojom se umanjuje mjesečni leasing obrok. Neke leasing kuće ne prakticiraju akontaciju, uz uvjet da fizička ili pravna osoba ispunjava uvjete (kreditna sposobnost kupca ili bonitet u slučaju pravne osobe).

Ostatak vrijednosti

Ostatak vrijednosti označava koliko vozilo vrijedi nakon isteka leasinga, a ovisi o roku trajanja i prijeđenoj kilometraži (što su kraći rok financiranja i godišnja kilometraža, to je ostatak vrijednosti veći). Po isteku operativnog leasinga, kupac NE može otkupiti vozilo u visini ostatka vrijednosti, nego po tržišnoj vrijednosti od posrednika.

Leasing obrok

Leasing obrok plaća se na iznos cijene vozila umanjenoj za ostatak vrijednosti te iznos akontacije (ako je ugovoreno). Na mjesečni leasing obrok obračunava se ugovorena kamata.

Mogućnosti po isteku ugovora o operativnom leasingu

Nakon isteka ugovora, (1) vozilo će otkupiti neka treća pravna ili fizička osoba; (2) korisnik leasinga vraća korišteno vozilo i uzima novo, opet na leasing; (3) korisnik leasinga vraća korišteno vozilo i ne nastavlja daljnje financiranje.

Usporedba s financijskim leasingom

Operativni leasing Financijski leasing
Osnovni smisao operativnog leasinga NIJE stjecanje vlasništva, već korištenje (najam) Osnovni smisao operativnog leasinga JE stjecanje vlasništva
Omogućuje korištenje objekta leasinga i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora Omogućuje da nakon isteka ugovora postanete vlasnikom objekta leasinga
Davatelj leasinga pravni je i ekonomski vlasnik objekta leasinga Davatelj leasinga je pravni vlasnik objekta leasinga, a ekonomski vlasnik je primatelj leasinga
Trajanje 36-60 mjeseci Trajanje 12-84 mjeseca
Objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama davatelja leasinga Objekt leasinga vodi se i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga
PDV se plaća mjesečno uz leasing obrok Primatelj leasinga evidentira i obračunava amortizaciju i kamatu kao troškove poslovanja
Primatelj leasinga uplatom posljednje leasing rate NE postaje vlasnik objekta leasinga, već davatelj leasinga ili treća pravna ili fizička osoba Primatelj leasinga uplatom posljednje leasing rate postaje vlasnik objekta leasinga

 

Uvjeti financiranja iznimno su povoljni i konkurentni te prilagođeni pojedincima. Težimo tome da, s obzirom na želje i potrebe pojedinaca, uvijek nađemo pravo rješenje. Pogodnosti kupnje financijskim leasingom uz ove posebne uvjete ovise o odabranom Audi modelu. Za detaljne informacije i ponudu financiranja obratite nam se s povjerenjem na kontakt-centar@autozubak.hr, pozivom na 0800 5432 ili u jednom od naših Audi AutoZubak salona.