Opći uvjeti poslovanja rezervacija i/ili narudžba vozila

Informacije o trgovačkom društvu
ZUBAK GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za popravak, održavanje i trgovinu Automobilima, Zagrebačka 117, 10 410 Velika Gorica, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: ZUBAK GRUPA), Tvrtka je upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
matični broj: 080010340, OIB: 39135989747. Iznos temeljnoga kapitala društva iznosi 320.680.000,00  kuna i uplaćen je u cijelosti. Predsjednik Uprave društva: Ivan Zubak, zastupa Društvo zajedno s jednim članom Uprave. Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. 2340009-1100108431, HR8823400091100108431.

Adresa elektroničke pošte
info@autozubak.hr

Info telefon
Tel. broj: 01/0800 5002 (besplatan telefon).
Radno vrijeme kontaktnog centra je radnim danom od 8:00 do 19:00 sati. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Primjena općih uvjeta poslovanja
Ovi opći uvjeti poslovanja vrijede za sve rezervacije i/ili naručivanja motornih vozila između ZUBAK GRUPA i njegovih kupaca putem ugovora na daljinu, tj. putem „Internetske stranice“:  www.autozubak.hr (dalje u tekstu: „Internetska stranica“).

Kupci mogu biti pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske. ZUBAK GRUPA (trgovac) se obvezuje se na poslovanje u skladu sa važećim zakonima na području Republike Hrvatske.

Korištenjem ove „Internetske stranice“ posjetitelj (kupac) se slaže s općim uvjetima poslovanja te potvrđuje da je poslovno sposoban za sklapanjem obvezujućih ugovora i da je stariji od 18 godina. Posjetitelj koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se odgovarajuće po istima postupiti. Podatke prikupljene putem internetskih obrazaca i pri rezervaciji koristiti će se samo u svrhu poslovanja tvrtke ZUBAK GRUPA.

Tvrtka ZUBAK GRUPA zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Korištenjem „Internetske stranice“ i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i podrazumijeva se da posjetitelj prihvaća izmjene, te stoga preporučamo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj „Internet stranici“ (Općim uvjetima poslovanja). U predmetnim općim uvjetima poslovanja pod pojmom posjetitelj i/ili kupac misli se na istu osobu.Posjetitelj/kupac je suglasan da tvrtka ZUBAK GRUPA može istoga obavještavati na njegovu e-mail adresu i/ili kućnu adresu i/ili telefonski broj o prodajnim i servisnim aktivnostima koje pruža ZUBAK GRUPA.

Uvjeti korištenja materijala
Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke ZUBAK GRUPA. Posjetitelji/korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava i/ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

Posjetitelj je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka ZUBAK GRUPA  nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Autorska prava
Sadržaj ove lokacije (mrežne/ih stranica) zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki ZUBAK GRUPA ili je ustupljeno tvrtki ZUBAK GRUPA, a u vlasništvu je trećih osoba. ZUBAK GRUPA također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke ZUBAK GRUPA ili u vlasništvu trećih osoba, a ZUBAK GRUPA je nositelj licence i/ili prava na korištenje. Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim „Internet stranicama“ su vlasništvo tvrtke ZUBAK GRUPA, te nije moguće korištenje istih (istog materijala) bez pisanog odobrenja tvrtke ZUBAK GRUPA. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. ZUBAK GRUPA ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim internet stranicama.

Odabir proizvoda/postupak rezervacije motornog vozila.
Odredbe naznačene u predmetnom poglavlju odnose se isključivo na postupak rezervacije i kupnje rabljenih i/ili novih motornih vozila koja su kao takva već nalaze u posjedu tvrtke ZUBAK GRUPA, te za njih nije potreban postupak narudžbe vozila. Postupak narudžbe novih motornih vozila koja se u trenutku narudžbe ne nalaze u posjedu tvrtke ZUBAK GRUPA reguliran je odredbama iz slijedećeg poglavlja (poglavlja pod nazivom: Odabir proizvoda/postupak naručivanja novog motornog vozila). Ostale odredbe ovih općih uvjeta poslovanja osim odredaba iz poglavlja pod nazivom: “Odabir proizvoda/postupak naručivanja novog motornog vozila“ se potpuno primjenjuju na postupak rezervacije vozila.

Postupak rezervacije započinje odabirom željenog motornog vozila (dalje u tekstu proizvod) od strane posjetitelja. Proizvod se smatra rezerviranim kada posjetitelj: obavi cijeli proces rezervacije te sa svojim podatcima ispuni sva naznačena polja potrebna za rezervaciju proizvoda i izvrši postupak predautorizacije iznosa potrebnog za rezervaciju proizvoda.

Postupak rezervacije podrazumijeva slijedeće radnje:

 • Klik na proizvod, kojom radnjom posjetitelj dolazi do detalja o proizvodu i naznačuje željeni proizvod.
 • Klik na polje „Rezerviraj proizvod“, kojom radnjom se posjetitelju otvaraju polja koja isti treba ispuniti (polja za unos traženih podataka).
 • Upis osobnih podataka posjetitelja u za to predviđena mjesta, te nakon navedenog posjetitelj treba kliknuti na polje – „Rezerviraj“. Nakon toga posjetitelja se preusmjerava na sigurnu stranicu za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posrednika u online naplati Corvus info d.o.o.
 • Na stranici za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posjetitelj upisuje podatake s kreditne kartice i podataka o vlasniku kreditne kartice, te klikom na polje „Plati“ provodi predautorizaciju sredstava na kreditnoj kartici u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna. Postupak predautiorizacije prethodno naznačenog iznosa moguće je provesti sljedećim karticama: Visa, Mastercard®, Maestro®, American Express® i Diners.
 • Potpunim unošenjem zahtijevanih podataka i predautorizacijom iznosa potrebnog za rezervaciju posjetitelj je uputio prema tvrtki ZUBAK GRUPA zahtjev za dostavljanjem ponude za kupnjom proizvoda kojeg je u prethodno opisanom postupku naznačio kao proizvod za kojeg zahtjeva dostavljanje ponude.
 • Nakon što je posjetiteljeva rezervacija zaprimljena, te pod uvjetom da je unos posjetiteljevih podataka potpun i predautorizacija iznosa provedena, na posjetiteljevu email adresu (koju je posjetitelj naznačio u postupku rezervacije) dolazi od strane Corvus info d.o.o. potvrda o uspješnoj predautorizaciji, te (ukoliko tvrtka ZUBAK GRUPA prihvati poziv za dostavljanjem ponude odaslan od strane posjetitelja (kupca)) u roku od najdulje jednog radnog dana ponuda od strane tvrtke ZUBAK GRUPA po kojoj je potrebno izvršiti uplatu u iznosu koji će biti naznačen na samoj ponudi (internet bankarstvom, općom uplatnicom u bilo kojoj banci, FINA-i, Hrvatskoj pošti, ili neposredno na blagajni tvrtke ZUBAK GRUPA i/ili na drugi način koji će kao takav biti naznačen na dostavljenoj ponudi – čl. 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15 – dalje u tekstu Zakon o zaštiti potrošača). Vremensko važenje tako dostavljene ponude je najmanje 15 dana.
 • Prihvaćanje ponude posjetitelj zaključuje/potvrđuje tako da unutar roka važenja ponude izvrši uplatu iznosa kupoprodajne cijene po dostavljenoj ponudi. 

ZUBAK GRUPA je dužan ispuniti ugovor o prodaji proizvoda u roku od 30 dana od dana kad mu je posjetitelj potvrdio/prihvatio ponudu, osim ako su strane drukčije odredile. Slijedom navedenog ZUBAK GRUPA će isporučiti dostupni proizvod u odobrenoj ponudi unutar roka naznačenog u samoj ponudi. Ukoliko neki proizvod ZUBAK GRUPA nije u mogućnosti isporučiti unutar roka naznačenog u samoj ponudi, kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila posjetitelja u svrhu otkazivanje rezervacije. Tvrtka ZUBAK GRUPA će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač tvrtke ZUBAK GRUPA nema na raspolaganju rezervirani proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje drugog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka ZUBAK GRUPA d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Iznos predautorizacije koji posjetitelj isplati/omogući biti će oslobođen prema posjetitelju u najdaljem roku od 30 dana od dana provedbe postupka predautorizacije, a sve sukladno općim uvjetima poslovanja kartičarske kuće preko koje je posjetitelj izvršio postupak predautoriazacije. Dakle tvrtka ZUBAK GRUPA u slučaju odustajanja (pisana izjava) posjetitelja od procesa kupnje proizvoda i/ili isteka roka isplate ukupne kupoprodajne cijene i/ili isteka roka od 30 dana od dana provođenje postupka predautorizacije, te u drugim slučajevima ne polaže nikakvo pravo sa bilo koje osnove na naplatu iz takovog rezerviranog iznosa. U slučaju isplate ukupne kupoprodajne cijene unutar roka naznačenog u samoj dostavljenoj ponudi tvrtke ZUBAK GRUPA, tvrtka ZUBAK GRUPA iznos predautorizacije neće uračunavati u ukupnu kupoprodajnu cijenu jer se iznos predautorizacije vraća/oslobađa posjetitelju.

Uvjeti kupoprodaje sa osnove kupnje proizvoda biti će regulirani osim predmetnim općim uvjetima poslovanja i odredbama dostavljene ponude na mail posjetitelja. Tvrtka ZUBAK GRUPA izdaje račun za kupljeni proizvod, a kupcu prilikom preuzimanja proizvoda, osim priloženog računa dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju (servisna knjiga, i sl..). Rezerviran proizvod u vlasništvu je tvrtke ZUBAK GRUPA do plaćanja kupoprodajnog iznosa. Dostava proizvoda iz prihvaćene ponude tvrtke ZUBAK GRUPA, pod uvjetima iz predmetne ponude i nakon isplate kupoprodajne cijene, obaviti će se na adresi kupca i/ili na adresama prodajnih mjesta tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o. (Poslovna Jedinica 01 Sesvetski Kraljevec, Poslovna Jedinica 02 Sesvete, Poslovna Jedinica 03 Velika Gorica, Poslovna Jedinica 04 Varaždin, Poslovna Jedinica 06 Osijek, Poslovna Jedinica 08 Sisak, Poslovna Jedinica 11 Požega), a sve sukladno prihvaćenim uvjetima iz dostavljene ponude. U trenutku preuzimanja kupljenog proizvoda kupac će potpisati zapisnik o primopredaji proizvoda (otpremnicu). Kupcu (posjetitelju) se ostavlja mogućnost da nakon prihvaćanja ponude sa prodajnim savjetnikom tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o. dogovori besplatnu dostavu kupljenog vozila na adresu kupca, sa tim da se predmetna dostava može obaviti samo unutar redovnog radnog vremena prodajnog mjesta tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o. koje je kao takvo naznačeno kao mjesto preuzimanja/dostave proizvoda u samoj dostavljenoj ponudi.

Zbog postupka posredovanja u online naplati od strane tvrtke Corvus info d.o.o., omogućavamo da prilikom postupka predautorizacije iznosa od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna u svrhu rezervacije proizvoda (rezervacija proizvoda) koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Molimo Vas da prije postupka predrezervacije iznosa pročitate uvjete korištenja tvrtke Corvus Pay i uvjete korištenja kartičarske kuće putem koje vršite uplatu/predrezervaciju. Izvršenom predrezervacijom podrazumijeva se da ste pročitali uvjete poslovanja tvrtke Corvus Pay i uvjete korištenja kartičarske kuće putem koje vršite uplatu. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima na Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurno. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi PCI DSS Level 1- najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D –secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću toekna ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s time. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljanju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnost kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz održavanje stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Odabir proizvoda/postupak naručivanja novog motornog vozila.
Odredbe naznačene u predmetnom poglavlju odnose se isključivo na postupak narudžbe i kupnje novih motornih vozila koja se kao takva u trenutku narudžbe istoga od strane posjetitelja ne nalaze u posjedu tvrtke ZUBAK GRUPA. Postupak narudžbe novih motornih vozila odnosi se na ona vozila koja posjetitelj sukladno svojim željama, a unutar mogućnosti koje su kao takve posjetitelju nakon klika na polje „Naruči vozilo“ predviđene unutar naznačenih polja, kreira (tip, boja, motor, itd..) i takav zahtjev za narudžbom potvrđuje klikom na polje „Naruči“. Ostale odredbe ovih općih uvjeta poslovanja osim odredaba iz poglavlja pod nazivom: “Odabir proizvoda/postupak rezervacije motornog vozila.“ se potpuno primjenjuju na postupak narudžbe vozila.

Postupak narudžbe započinje odabirom željenog motornog vozila (dalje u tekstu proizvod) od strane posjetitelja. Proizvod se smatra naručenim kada posjetitelj: obavi cijeli proces narudžbe te sa svojim podatcima ispuni sva naznačena polja potrebna za narudžbu proizvoda i izvrši isplatu iznosa potrebnog za narudžbu proizvoda.

Postupak narudžbe podrazumijeva slijedeće radnje:

 • Klik na proizvod, kojom radnjom posjetitelj dolazi do detalja o proizvodu i naznačuje željeni proizvod.
 • Klik na polje „Naruči proizvod“, kojom radnjom se posjetitelju otvaraju polja koja isti treba ispuniti (osobni podatci).
 • Upis osobnih podataka posjetitelja u za to predviđena mjesta, te nakon navedenog posjetitelj treba kliknuti na polje – „Naruči“. Nakon toga posjetitelja se preusmjerava na sigurnu stranicu za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posrednika u online naplati Corvus info d.o.o.
 • Na stranici za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica posjetitelj upisuje podatke s kreditne kartice i podataka o vlasniku kreditne kartice, te klikom na polje „Plati“ provodi isplatu sredstava na kreditnoj kartici u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna prema tvrtki ZUBAK GRUPA d.o.o. Postupak isplate prethodno naznačenog iznosa moguće je provesti sljedećim karticama: Visa, Mastercard®, Maestro®, American Express® i Diners.
 • Potpunim unošenjem zahtijevanih podataka i isplatom iznosa potrebnog za narudžbu posjetitelj je uputio prema tvrtki ZUBAK GRUPA zahtjev za dostavljanjem ponude za kupnjom proizvoda kojeg je u prethodno opisanom postupku naznačio kao proizvod za kojeg zahtjeva dostavljanje ponude.
 • Nakon što je posjetiteljeva narudžba zaprimljena, te pod uvjetom da je unos posjetiteljevih podataka potpun i isplata iznosa (2.000,00 kuna) provedena, na posjetiteljevu email adresu (koju je posjetitelj naznačio u postupku rezervacije) dolazi od strane Corvus info d.o.o. potvrda o uspješnoj isplati i u roku od 3 dana račun za avansnu uplatu (na kojoj će biti evidentirana uplata od 2.000.00 kuna), dok će u roku od najdulje jednog radnog dana (ukoliko tvrtka ZUBAK GRUPA prihvati poziv za dostavljanjem ponude odaslan od strane posjetitelja (kupca)) posjetitelju biti dostavljena ponuda od strane tvrtke ZUBAK GRUPA po kojoj je potrebno izvršiti uplatu u iznosu koji će biti naznačen na samoj ponudi (internet bankarstvom, općom uplatnicom u bilo kojoj banci, FINA-i, Hrvatskoj pošti, ili neposredno na blagajni tvrtke ZUBAK GRUPA i/ili na drugi način koji će kao takav biti naznačen na dostavljenoj ponudi – čl. 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača). Vremensko važenje tako dostavljene ponude je najmanje 15 dana.
 • Prihvaćanje ponude posjetitelj zaključuje/potvrđuje tako da unutar roka važenja ponude izvrši uplatu iznosa kupoprodajne cijene po dostavljenoj ponudi. 

ZUBAK GRUPA je dužan ispuniti ugovor o prodaji proizvoda u roku od 30 dana od dana kad mu je posjetitelj potvrdio/prihvatio ponudu, osim ako su strane drukčije odredile. Slijedom navedenog ZUBAK GRUPA se obavezuje, isporučiti sve dostupne proizvode u odabranoj ponudi unutar roka naznačenog u samoj ponudi. Ukoliko neki proizvod ZUBAK GRUPA nije u mogućnosti isporučiti unutar roka naznačenog u samoj ponudi, kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila posjetitelja u svrhu otkazivanje rezervacije. Tvrtka ZUBAK GRUPA će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač tvrtke ZUBAK GRUPA nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje drugog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka ZUBAK GRUPA d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Iznos posjetiteljeve uplate u svrhu naručivanja proizvoda, te u slučaju da u roku naznačenom u ponudi posjetitelj isplati ostatak iznosa kupoprodajne cijene, uračunati će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko posjetitelj (kupac) unutar roka važenja ponude ne isplati ostatak kupoprodajne cijene i/ili prije isteka roka važenja ponude odustane od narudžbe, iznos uplate u svrhu narudžbe proizvoda zadržava tvrtka ZUBAK GRUPA kao naknadu za posjetiteljevo (kupčevo) odustajanje.

Uvjeti kupoprodaje sa osnove kupnje proizvoda biti će regulirani osim predmetnim općim uvjetima poslovanja i odredbama dostavljene ponude na mail posjetitelja. Tvrtka ZUBAK GRUPA izdaje račun za kupljeni proizvod, a kupcu prilikom preuzimanja proizvoda, osim priloženog računa dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju (servisna knjiga, i sl..). Rezerviran proizvod u vlasništvu je tvrtke ZUBAK GRUPA do plaćanja kupoprodajnog iznosa. Dostava proizvoda iz prihvaćene ponude tvrtke ZUBAK GRUPA, pod uvjetima iz predmetne ponude i nakon isplate kupoprodajne cijene, obaviti će se na adresi kupca i/ili na adresama prodajnih mjesta tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o. (Poslovna Jedinica 01 Sesvetski Kraljevec, Poslovna Jedinica 02 Sesvete, Poslovna Jedinica 03 Velika Gorica, Poslovna Jedinica 04 Varaždin, Poslovna Jedinica 06 Osijek, Poslovna Jedinica 08 Sisak, Poslovna Jedinica 11 Požega), a sve sukladno prihvaćenim uvjetima iz dostavljene ponude. U trenutku preuzimanja kupljenog proizvoda kupac će potpisati zapisnik o primopredaji proizvoda (otpremnicu). Kupcu (posjetitelju) se ostavlja mogućnost da nakon prihvaćanja ponude sa prodajnim savjetnikom tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o. dogovori besplatnu dostavu kupljenog vozila na adresu kupca/posjetitelja, sa tim da se predmetna dostava može obaviti samo unutar redovnog radnog vremena prodajnog mjesta tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o. koje je kao takvo naznačeno kao mjesto preuzimanja/dostave proizvoda u samoj dostavljenoj ponudi.

Zbog postupka posredovanja u online naplati od strane tvrtke Corvus info d.o.o., omogućavamo da prilikom postupka uplate iznosa od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna u svrhu narudžbe proizvoda (narudžba proizvoda) koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Molimo Vas da prije postupka uplate pročitate uvjete korištenja tvrtke Corvus Pay i uvjete korištenja kartičarske kuće putem koje vršite uplatu. Izvršenom uplatom podrazumijeva se da ste pročitali uvjete poslovanja tvrtke Corvus Pay i uvjete korištenja kartičarske kuće putem koje vršite uplatu. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima na Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurno. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom širfom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. Corvus Pay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi PCI DSS Level 1- najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D –secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću toekna ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s time. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljanju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnost kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz održavanje stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Cijene
Sve cijene na našoj web-stranici su izražene u kunama (HRK), te sadržavaju PDV (porez na motorna vozila) i PPMV (poseban porez na motorna vozila) i vrijede za sve načine plaćanja
Unatoč učestalom ažuriranju cijena postoji mogućnost pogreške i odstupanja od stvarne prodajne cijene.

Akcijska prodaja
ZUBAK GRUPA će povremeno stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine (klubovi, udruge, članovi foruma, itd.).
Visina popusta i trajanje akcijske prodaje bit će detaljno pojašnjeni.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Sukladno članku 10. st.1 Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo kupce (potrošače) da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
ZUBAK GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za popravak, održavanje i trgovinu automobilima, Zagrebačka 117, 10 410 Velika Gorica, Republika Hrvatska ili na e-mail adresu: info@autozubak.hr.
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Uz prigovor potrebno je dostaviti sljedeće podatke (Ime i prezime, naznaka sklopljenog ugovora (datum i broj), te adresa za dostavu odgovora)
U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti nadležnom sudu.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji posjetitelj (kupac) sklapa s ZUBAK GRUPA d.o.o. za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između tvrtke ZUBAK GRUPA i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste (ukoliko je kupac/posjetitelj potrošač sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u suprotnom odredbe o raskidu se ne primjenjuju na istoga, odnosno na takve posjetitelje (kupce) primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima se reguliraju odnosi između trgovaca) jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas ZUBAK GRUPA posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam u roku od 14 dana od dana kada nam proizvod bude vraćen. Povrat proizvoda nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Prilikom povrata vozila povodom raskida ugovora proizvod (motorno vozilo) mora odgovarati stanju u trenutku isporuke, uzimajući u obzir prirodno trošenje (radi provjere proizvoda) prema prijeđenom broju kilometara od isporuke vozila. Taj broj kilometara ne smije biti viši od 1.000 km od stanja prijeđenih kilometara na motornom vozilu u trenutku kada je isto preuzet od strane kupca. Za svaki više pređeni kilometar, izvan prethodno naznačenog limita od 1.000 km, kupac je dužan platiti 3 kn (bez PDV-a) po prijeđenom kilometru, odnosno najmanji iznos od 1.500 kn bez pripadajućeg iznosa PDV-a.

Garancija i servis
Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod i/ili su vidljive na ponudi, te u smislu čl.42. st 6. Zakona o zaštiti potrošača ZUBAK GRUPA smatra da je kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz proizvod te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

ZUBAK GRUPA odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Izjava o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova (vidljivo na web stranici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Tvrtki ZUBAK GRUPA cilj je sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporove koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz nadležnost suda u Velikoj Gorici.

 

Opći uvjeti poslovanja

Pokretanja postupka financiranja

ZUBAK GRUPA d.o.o. svojim posjetiteljima na Internet stranici nudi mogućnost da u svrhu kupnje i/ili korištenja novih motornih vozila ponude tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o. pokrenu postupak financiranja od strane - registriranih financijskih društava (Leasing društava), a sve u skladu s nastavno naznačenim procesima.

Posjetitelju se prilikom pregleda vozila reklamiranih na stranicama autozubak.hr nudi mogućnost pokretanja postupka financiranja istih vozila na način da posjetitelj, u slučaju da kroz uspješno provedeni postupak zahtjeva za financiranjem dođe do sklapanja Ugovora o leasingu (operativnom i/ili financijskom leasingu), postaje primatelj leasinga, dok je dobavljač objekta leasinga (motornog vozila odabranog od strane korisnika) ZUBAK GRUPA d.o.o., a davatelj leasinga je od strane primatelja odabrano Leasing društvo kao registrirano leasing društvo.

Postupak pokretanja zahtjeva za financiranjem započinje na nastavno naznačeni način:

 • Postupak započinje odabirom motornog vozila od strane posjetitelja na Internet stranici pojaviti će se mogućnost odabire između više ikonica, ovisno o financijskim proizvodima (operativni, financijski, i sl..).
 • Nakon odabira ikonice „Rezerviraj“ –Internet stranica vodi klijenta kroz proces rezervacije uz pomoć posrednika pri kartičarskom poslovanju tvrtke „Corvus“, te u navedenom postupku klijent mora (pod uvjetom provedbe postupka rezervacije) putem kartičarske kuće po njegovu izboru izvršiti uplatu rezervacijskog iznosa.
 • Prilikom postupka rezerviranja, te pod uvjetom da posjetitelj želi pokrenuti financiranje putem leasing društva, posjetitelj kreira svoj profil na način da da suglasnost odabirom na ikonicu „želim kreirati korisnički profil“, nakon čega će isti zaprimiti e-mail poruku s mogućnošću kreiranja njegovog profila.
 • Nakon kreiranja profila posjetitelju se dozvoljava mogućnost pokretanja postupka financiranja putem Leasing društva, a na način da će korisniku nakon klika na ikonicu „Rezervirana vozila“ biti omogućen postupak slanja zahtjeva za financiranjem putem Leasing društva klikom na ikonicu „Zatraži financiranje“.
 • Postupak obrade zahtjeva za financiranjem započinje potpunim ispunjavanjem zahtjeva za financiranjem koji se nalazi u samom kreiranom „online profilu“ posjetitelja u obliku elektroničkih isprava (unutar kojih će posjetitelj ispunjavati potrebne podatke).
 • Nakon popunjavanja zahtjeva za financiranje i prilaganja kopija traženih isprava uz sam zahtjev (dokumentacija o bonitetu, isplatne liste, i sl.) te slanja istog zahtjeva (putem Internet stranice) prema Leasing društvu, leasing društvo će na kreirani profil posjetitelja u roku od najkasnije 96 sati dostaviti pisanu obavijest o tome da se dostavi još neka dopunska dokumentacija i/ili će posjetitelja obavijestiti o odobrenju i/ili odbijanju financiranja, te u slučaju odobrenja financiranja i konačnu ponudu za leasing, te sadržaj Ugovora o leasingu i pozvati posjetitelja da potvrdi pristanak na ponudu i kroz sustav same Internet stranice odabere mjesto i termin sklapanja Ugovora o leasingu. Odabrano mjesto i termin sklapanja Ugovora o leasingu može biti i izmijenjeno od strane Leasing društva o čemu će se pravovremeno (najkasnije 2 h prije odabranog termina) obavijestiti klijent.  
 • Nakon uspješnog sklapanja Ugovora o  leasingu posjetitelj će se obavijestiti o mjestu i/ili vremenu preuzimanja motornog vozila i/ili mogućnosti dostavljanja istoga na kućnu adresu posjetitelja/korisnika leasinga.
 • Tvrtka ZUBAK GRUPA d.o.o. omogućava da postupak financiranja, objašnjen u predmetnom poglavlju (Pokretanja postupka financiranja), obavi u cijelosti uz pomoć prodajnog savjetnika tvrtke ZUBAK GRUPA d.o.o.
 • Sami uvjeti financiranja, odnosno sklapanja Ugovora o leasingu, te trajanje iste ponude, naznačeni su u samoj ponudi izabranog Leasing društva, te isti odnos predstavlja isključivo odnos između Leasing društva i posjetitelja.

Izjava o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo

U slučaju spora može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova (vidljivo na web stranici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Tvrtki ZUBAK GRUPA cilj je sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporove koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz nadležnost suda u Velikoj Gorici.

 

Opći uvjeti poslovanja servisni paketi

Podaci o prodajnom mjestu:

ZUBAK GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za popravak, održavanje i trgovinu Automobilima (U daljnjem tekstu: AutoZubak i/ili ZUBAK GRUPA) Zagrebačka 117, 10 410 Velika Gorica, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: ZUBAK GRUPA), Tvrtka je upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu,matični broj: 080010340, OIB: 39135989747. Iznos temeljnoga kapitala društva iznosi 320.680.000,00  kuna i uplaćen je u cijelosti. Predsjednik Uprave društva: Dimitrije Trbović, zastupa Društvo zajedno s jednim članom Uprave. Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. 2340009-1100108431, HR8823400091100108431.

Adresa elektroničke pošte.

info@autozubak.hr.

Info telefon.

Tel. broj: 01/0800 5002 (besplatan telefon).

Radno vrijeme kontaktnog centra je radnim danom od 8:00 do 19:00 sati. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Primjena općih uvjeta poslovanja.

Ovi opći uvjeti poslovanja odnose se na korištenje AutoZubak internet trgovine – servisni paketi i prodaja guma (predmetni opći uvjeti poslovanja ne odnose se na rezervacije i/ili naručivanja i/ili prodaju motornih vozila između ZUBAK GRUPA i njegovih kupaca putem ugovora na daljinu) - na području Republike Hrvatske. Usluge AutoZubak Internet trgovine dostupne su na internetskim stranicama www.autozubak.hr  Stranice, kao i navedene usluge, korisnici mogu koristiti za privatnu i poslovnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim uvjetima i pravilima.

Kupci mogu biti pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske. ZUBAK GRUPA (trgovac) se obvezuje se na poslovanje u skladu sa važećim zakonima na području Republike Hrvatske.

Korištenjem ove „Internet stranice“ www.autozubak.hr posjetitelj (kupac) se slaže s „općim uvjetima poslovanja servisni paketi“ te potvrđuje da je poslovno sposoban za sklapanjem obvezujućih ugovora i da je stariji od 18 godina. Posjetitelj koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se odgovarajuće po istima postupiti. Podatke prikupljene putem internetskih obrazaca i pri rezervaciji koristiti će se samo u svrhu poslovanja tvrtke ZUBAK GRUPA.

Tvrtka ZUBAK GRUPA zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Korištenjem „Internetske stranice“ i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i podrazumijeva se da posjetitelj prihvaća izmjene, te stoga preporučamo da povremeno provjerite ažuriranja na ovoj „Internet stranici“ (Općim uvjetima poslovanja). U predmetnim općim uvjetima poslovanja pod pojmom posjetitelj/kupac misli se na istu osobu. Posjetitelj/kupac je suglasan da tvrtka ZUBAK GRUPA može istoga obavještavati na njegovu e-mail adresu i/ili kućnu adresu i/ili telefonski broj o prodajnim i servisnim aktivnostima koje pruža ZUBAK GRUPA.

Uvjeti korištenja materijala

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke ZUBAK GRUPA. Posjetitelji/korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava i/ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

Posjetitelj je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka ZUBAK GRUPA  nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Autorska prava.

Sadržaj ove lokacije (mrežne/ih stranica) zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki ZUBAK GRUPA ili je ustupljeno tvrtki ZUBAK GRUPA, a u vlasništvu je trećih osoba. ZUBAK GRUPA također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke ZUBAK GRUPA ili u vlasništvu trećih osoba, a ZUBAK GRUPA je nositelj licence i/ili prava na korištenje. Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim „Internet stranicama“ su vlasništvo tvrtke ZUBAK GRUPA, te nije moguće korištenje istih (istog materijala) bez pisanog odobrenja tvrtke ZUBAK GRUPA. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. ZUBAK GRUPA ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim internet stranicama.

Proizvodi i/ili usluge.

Sve robe i usluge dostupne na AutoZubak Internet trgovini. Sve cijene su izražene u kunama (HRK) sa uključenim PDV-om, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Prikazane cijene obuhvaćaju sve manipulativne troškove roba i usluga.

Uvjeti prodaje.

Izvršenjem plaćanja kupac pristaje na propisane uvjete AutoZubak Internet trgovine. Uvjeti kupnje i prodaje proizvoda i usluga putem AutoZubak Neostar Internet trgovine definirani su kroz slijedeće korake: odabir, plaćanje, ugradnja, reklamacija/povrat robe.

Odabir proizvoda.

Proizvodi se naručuju odabirom željenog proizvoda/usluge. Proizvodi/usluge se smatraju naručenim kada kupac obavi cijeli proces naplate (Checkout proces). Po primitku narudžbe AutoZubak Neostar šalje obavijest korisniku o njenom zaprimanju na e-mail adresu koju je korisnik prijavio.

AutoZubak se obavezuje, isporučiti sve dostupne proizvode odnosno izvršiti sve usluge sukladno odabranom paketu. Ukoliko neki (ili sve) proizvode/usluge AutoZubak Neostar nije u mogućnosti isporučiti/izvršiti u roku od 48 sati, kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila korisnika kako bi dogovorili isporuku zamjenskog(skih) proizvoda/usluga ili otkazivanje narudžbe. Popis servisa AutoZubak Neostara, sa navedenim adresama i kontaktima u kojima je moguće izvršiti odabrane usluge odnosno kupiti proizvode, možete pogledati ovdje.

Načini plaćanja u AutoZubak servisu.

Osim gotovinom, kupci mogu plaćati debitnim i kreditnim karticama te koristiti posebne pogodnosti obročnog plaćanja (na rate).
U AutoZubak je moguće plaćati sljedećim karticama: Visa, Mastercard®, Maestro®, American Express® i Diners.

Pogodnosti obročnog plaćanja (na rate).
Zagrebačka banka: Mastercard / Visa – minimalni iznos 500 kn – 2 do 12 rata, Maestro - minimalni iznos 200 kn – 2 do 12 rata.
Privredna banka Zagreb: Maestro – 2 do 6 rata, American Express – 2 do 6 rata.
Erste&Steiermärkische Bank: Diners – 2 do 12 rata.

Načini plaćanja u AutoZubak web trgovini.
Kupci mogu plaćati debitnim i kreditnim karticama te koristiti posebne pogodnosti obročnog plaćanja (na rate).
U AutoZubak je moguće plaćati sljedećim karticama: Visa, Mastercard®, Maestro®, American Express® i Diners.

Sustav plaćanja

Zbog postupka posredovanja u online naplati od strane tvrtke Corvus info d.o.o., omogućavamo da prilikom postupka uplate koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

Corvus Pay
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Molimo Vas da prije postupka uplate pročitate uvjete korištenja tvrtke Corvus Pay i uvjete korištenja kartičarske kuće putem koje vršite uplatu. Izvršenom uplatom podrazumijeva se da ste pročitali uvjete poslovanja tvrtke Corvus Pay i uvjete korištenja kartičarske kuće putem koje vršite uplatu.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima na Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurno.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi PCI DSS Level 1- najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D –secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću toekna ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s time. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljanju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnost kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz održavanje stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.


Pogodnosti obročnog plaćanja (na rate).
Zagrebačka banka: Mastercard i Visa Avenue Mall – minimalni iznos 500 kn – 2 do 12 rata
Privredna banka Zagreb: American Express – 2 do 6 rata
Erste&Steiermärkische Bank: Diners – 2 do 12 rata

Ugradnja/Dostava.

Svi proizvodi se ugrađuju na lokaciji odabranog AutoZubak servisa u radnom vremenu pojedinog servisa, osim u slučaju kod odabira dostave guma u kojem slučaju uslugu dostave obavlja kurirska služba Schenker d.o.o.. Dostava će se izvršiti u roku od 48 sati (vikendi se ne računaju) od narudžbe odnosno plaćanja proizvoda. Iznos dostave se ne naplaćuje nego je uključen u cijenu proizvoda.
Korisnici mogu naručiti proizvode/usluge na web shopu ili na telefon 0800 5002.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim rukovanjem u transportu ne mogu oštetiti. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt – ulaz u kuću, ulaz u zgradu (od izuzetka su neki otoci gdje se roba dostavlja do najbližeg poštanskog ureda). Korisnik je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja te ista odmah reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Proizvodi su osigurani od gubitka i oštećenja u dostavi. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja proizvoda potpisati dostavnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako korisnik, nakon što je pošiljka poslana, u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili obavijest o isporuci, poželjno je da o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke, ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ukoliko u roku od 48 sati po preuzimanju naručenih proizvoda korisnik ne pošalje pismenu primjedbu na isporučene proizvode, smatra se da je pošiljka propisno isporučena. U slučaju kašnjenja zbog više sile AutoZubak ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenske proizvode korisniku u najkraćem roku. AutoZubak zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na bilo kakovu zlouporabu.

Reklamacije i prigovori

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti sklopljeni ugovor u roku od 14 dana, od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe sve sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15).
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.
Ugovor kupac može raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskida ugovor i to na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Posebno napominjemo da je korisnik odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u slučajevima naznačenim u čl.79 Zakona o zaštiti potrošača.

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača tvrtka ZUBAK GRUPA d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor korisnika na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor na kvalitetu usluga AutoZubak Neostar korisnici mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: ZUBAK GRUPA d.o.o. Ljudevita Posavskog 7/a, 10360 Sesvete ili na e-mail adresu: info@autozubak.hr, odnosno na telefax broj: 0800 5002. ZUBAK GRUPA se obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora te uz prigovor dostaviti ime, prezime i adresu.

Jamstveni uvjeti

Na sve servisne radove utvrđen je sljedeći jamstveni rok:
12 mjeseci ili 10.000 kilometara, ovisno što prvo nastupi, a počinje datumom prodaje servisne usluge i ugradnje rezervnog dijela u vozilo. Za kupljene, a neugrađene proizvode korisniku pripadaju prava temeljem jamstva sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Povrat uplate

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda ili izvršenja naručene usluge, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu AutoZubak se obvezuje izvršiti povrat sredstava u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika s kojeg su sredstva uplaćena.

Izjava o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje.

Nadležnost suda i mjerodavno pravo.

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova (vidljivo na web stranici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Tvrtki ZUBAK GRUPA cilj je sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i na sve neriješene sporove koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim općim uvjetima, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz nadležnost suda u Velikoj Gorici.