Naruči servis

 • Osobni podaci

 • Ime i prezime:  
 • Naziv poduzeća:  
 • OIB:  
 • Kontakt telefon:  
 • Email:  
 • Podaci o automobilu

 • Automobil:  
 • Model:  
 • Godina proizvodnje:  
 • Šasija:  
 • Registracija:  
 • Razlog posjete servisa

 • Servisni centar:  
 • Željeni datum dolaska:  
 • Vrijeme dolaska: :
 • Razlog posjete
  • Redovno održavanje
  • Kontrolni pregled
  • Dijagnoza i popravak kvara
  • Ugradnja rezervnih dijelova
  • Šteta na automobilu
  • Ostalo
 • Komentar:  
  • Želim direktan prijem automobila Direktan prijem je pregled automobila u prisutnosti kupca, koji omogućava uvid u stanje automobila i stručnu informaciju o svim detaljima sa pogleda ispravnosti i istrošenosti pojedinih dijelova koje utječu na ispravan rad i sigurnost automobila. Ova usluga se ne naplaćuje za kupca!
  • Želim koristiti uslugu odvoza-dovoza automobila na servis Odvoz-dovoz automobila je usluga dolaska na adresu kupca i odvoz automobila na servis. Po završetku radova automobil kupca se vraća na željenu adresu. Ova usluga se naplaćuje i vrijedi za područje do 20 km udaljenosti od adrese servisnog centra!
  • Želim koristiti uslugu odvoza-dovoza i zamjenskog automobila Odvoz–dovoz i korištenje zamjenskog automobila je usluga dolaska na adresu kupca i omogućavanje kupcu korištenje zamjenskog automobila za vrijeme trajanja radova u servisu. odvoz automobila na servis. Po završetku radova automobil kupca se vraća na željenu adresu i izvršava primopredaja zamjenskog automobil. Ova usluga se naplaćuje i vrijedi za područje do 20 km udaljenosti od adrese servisnog centra!
  • Želim koristiti zamjenski automobil prilikom dolaska na servis Prilikom dolaska na servis kupcu se omogućava korištenje automobila željene klase za vrijeme trajanja radova u servisu. Ova usluga se naplaćuje za kupca!
  • Želim kartu za javni gradski prijevoz Prilikom dolaska na servis kupcu se omogućava povratna karta za javni gradski prijevoz. Ova usluga se ne naplaćuje za kupca, a vrijedi samo ako je u mjestu servisnog centra organiziran javni gradski prijevoz!